Transparencia

VISITANTS és la denominació d’un projecte artístic que desenvolupa la creació escènica per a espais públics suportat jurídicament per VISITANTS ESCÈNICA S.L. amb CIF B12211512 i amb domicili social a la Ciutat de Vila-real. L’àmbit d’acció d’aquesta empresa es subscriu a tot tipus d’accions que operen al voltant de les arts escèniques:
Acompanyament en la creació en projectes propis o d’altres col·lectius.
Producció d’espectacles, festivals i altres esdeveniments escènics.
Distribució d’espectacles.
Edició de materials literaris i audiovisuals relacionats amb la seva activitat principal.
Consultoria i assessorament en gestió de projectes.

VISITANTS Escènica S.L. es finança mitjançant els recursos que obté dels serveis que ofereix als seus clients i opta a diferents ajuts que ofereixen organismes públics i privats per al foment i desenvolupament de les activitats a què es dedica.
En 2019 va obtenir dos ajuts dels fons de promoció a el desenvolupament de les Arts Escèniques de l’Institut Valencià de Cultura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana en la modalitat d’Ajuda a Gira d’espectacles de teatre per un valor de Tretze mil quatre-cents un euros i en la modalitat d’Ajuda a Producció d’un espectacle concret per Maletes de Terra per un import de Ventisiete mil NOVENCIENTOS setanta-vuit euros.