Avís Legal

Dades del titular de la web

De conformitat amb el que preveu la Llei de Serveis de la Societat de la Informació la present web www.visitants.com titularitat de VISITANTS ESCÈNICA S.L. amb CIF B12211512 i domicili fiscal a Ctra De Onda º 14 gener 1, 12540, (Vila-real) Castelló.

Per comunicar-se amb nosaltres pot dirigir-se a l’email: info@visitants.com i als formularis de contacte que trobareu a la navegació del lloc web i que seran rebuts en l’anterior correu electrònic.

Condicions d’accés

La utilització del lloc web www.visitants.com suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions de la present Informació Legal, pel que si no està d’acord amb el contingut de la mateixa haurà d’abstenir de fer ús del web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar el web o els seus serveis i continguts de forma contrària al disposat per la legislació vigent que sigui aplicable, contra la moral i bons costums generalment acceptats o l’ordre públic. www.visitants.com es reserva el dret a retirar l’accés al web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que disposa aquesta Informació Legal.

www.visitants.com es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions.

Registre d’l’accés

www.visitants.com empra cookies quan un usuari accedeix a certes pàgines contingudes en aquest lloc web. Aquestes galetes s’associen únicament un Usuari de manera anònima i al seu equip per al procés de generació d’estadístiques i control d’accés, sense proporcionar cap tipus de referència de què es pugui derivar dada de caràcter personal algun. En cas que hi hagi una utilització de cookies de què es pugui derivar alguna dada de caràcter personal, l’usuari serà informat convenientment d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

www.visitants.com conserva en fitxers log l’accés al seu web, per controlar el trànsit i hàbits de navegació per la web. Aquest registre emmagatzema la data, hora, procedència de l’Usuari, website de què prové, pàgina a la qual accedeix i navegador que utilitza, dades que no són associats amb cap persona.

Protecció de dades personals

Les dades personals vinculades a aquesta web respecten les exigències de l’Reglament General de Protecció de Dades i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

www.visitants.com tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través és aquest web complint amb la normativa de l’Reglament General de Protecció de Dades i la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades. Així la remissió de dades pels interessats és absolutament voluntària i és degudament anunciada.

Propietat intel·lectual

Potser alguns treballs hagin estat realitzats a través de diferents agències de disseny, en aquest cas, aquestes seran les propietàries dels drets d’autor i / o propietat intel·lectual.

Els continguts d’aquest web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de www.visitants.com o de tercers. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a www.visitants.com o s’utilitzaran contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

Els Usuaris que creguin que els seus drets de propietat intel·lectual hagin estat infringits per l’ús no autoritzat dels seus treballs protegits que apareguin en aquest lloc web poden posar-se en contacte amb www.visitants.com i sol·licitar que el contingut sigui retirat o que l’accés públic a ells sigui bloquejat. La propietat intel·lectual de certs treballs pertany als seus respectius propietaris.

Continguts dels usuaris

L’usuari accepta cedir a títol gratuït a aquest web els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, de l’obra que envia, per a tothom i per la durada màxima actualment prevista en la llei per a la protecció dels drets cedits i amb facultat de cessió a tercers.

L’usuari que remet l’obra (que podrà estar constituïda per text, àudio, fotografies i / o obres audiovisuals) garanteix ser titular dels drets de propietat intel·lectual que per virtut d’aquest contracte cedeix i, per tant, mantindrà indemne a aquest web davant a qualsevol reclamació de tercers derivada de l’incompliment de l’esmentada garantia.

A l’enviar la seva obra a aquesta secció, l’usuari accepta el contingut de les següents clàusules:

Aquest web decidirà sobre la idoneïtat de l’obra a efectes de la seva publicació i podran adaptar-la tecnològicament, fragmentar-la i adequar-la a el format idoni per a la seva publicació. En cap cas s’acceptaran obres que afectin els següents principis: dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, respecte a la dignitat de la persona, principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió , nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, així com altres principis que puguin resultar vulnerats. L’usuari declara, assegura i confirma a aquest web:

Que és major de 18 anys.
Que les seves dades identificatives són certes i verificables.
Que ell és l’autor material de l’obra que envia, que és original i no l’ha plagiat o usurpat de tercers.
Que, en el cas d’enviar fotografies, àudio o vídeos de persones, aquests han estat elaborats amb el consentiment de les persones que apareixen en ells i que aquestes persones són majors d’edat i donen el seu consentiment i accepten les conseqüències de l’enviament.
En conseqüència, l’usuari es fa responsable d’aquestes manifestacions i, en conseqüència, mantenir indemne a aquest web per l’incompliment de les esmentades garanties.
Exempció de responsabilitat

La informació que ofereix www.visitants.com no pretén reemplaçar ni substituir qualsevol servei tècnic, legal o d’altre àmbit professional.

Basant-se en els principis generals dels processos de comunicació electrònica, www.visitants.com no garanteix que l’accés a la pàgina no pugui ser interromput, patir retards, contenir errors o omissions, o contenir virus. Per tant, la informació és proporcionada tal qual, sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre l’exactitud o precisió de la informació, ni es garanteix que sigui completa.

En cas d’interrupció per causes alienes a www.visitants.com als seus usuaris, www.visitants.com posarà tots els mitjans al seu abast per reposar el subministrament.

Aquest web conté enllaços a pàgines web alienes a www.visitants.com per comoditat dels seus usuaris. La inclusió de qualsevol enllaç no suposa que www.visitants.com accepti cap responsabilitat sobre el contingut d’aquestes webs alienes a www.visitants.com. Quan un usuari es trobi en una altra web que no sigui www.visitants.com s’haurà d’atenir a les indicacions legals que aquesta altra web indiqui. En cas que un Usuari consideri que algun dels enllaços porta a una pàgina web inadequada, pot posar-se en contacte amb nosaltres per proposar la seva eliminació o modificació.

Modificació del web

www.visitants.com es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda al seu lloc web, així com de suspendre el seu accés en qualsevol moment i sense previ avís. Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

www.visitants.com no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració, localització i condicions d’accés a la pàgina web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

Sobre els comentaris publicats en aquesta web

Tots els comentaris emesos en el lloc www.visitants.com són responsabilitat de l’autor. Reservat el dret de moderar comentaris fora de lloc.

Fomenta la discussió i el diàleg relacionat amb el tema exposat per l’autor, expressa la teva opinió, consultes i referències de tal manera que sigui enriquidor per a tothom. Evita utilitzar paraules grolleres, atacs directes, desqualificatius, insults en cas contrari el teu comentari serà eliminat.

¿Què fan amb les dades: nom, email i lloc que demanen en els comentaris?

A excepció de el correu, les dades identifiquen els comentaristes. I pel que fa a l’adreça de correu, serveix per validar a l’autor i perquè ens posem en contacte quan calgui. Aquesta informació no és compartida a tercers.