2009. LA VISITA DELS CÓMICS

Peces teatrals breus amb participació del públic, per a dinamitzar mercats medievals.