2006. LA FÀBRICA DE NEU

Una carrossa musical es desplaça llançant neu per un gran fumeral.