2000. HUMANITY EXPERIENCE

Historia de la diversitat ètnica amenaçada per la violència d’una gran potencia, contada en imatges amb diferents tècniques de carrer i estructures de pirotècnia.