1998.CASTELLÓ

Intervenció teatral Per a la inauguració del Teatre Principal de Castelló reformat.